Vijf elementen massage

De vijf elementencursus is een mooie manier om je te verdiepen in de communicatie van de massage. Massage is communicatie zonder woorden, waardoor je contact maakt met lagen die je verbaal nooit zou kunnen bereiken. Dat is het waardevolle van massage, maar zeker van de Vijf elementenmassage.Werken vanuit de vijf elementen geeft massage een nieuwe dimensie.

 

In de Polariteitsmassage werken we vanuit de vijf elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht, Ether. Ieder element drukt een kwaliteit van het leven uit. Zo staat vuur voor wilskracht, en enthousiasme. Water is het element van verbinding en gevoelsbeleving. Aarde staat voor vorm en zekerheid. Het luchtelement vertegenwoordigt lichtheid en het denken. Ether staat voor de oorspronkelijkheid, de bron. Iedereen heeft zijn persoonlijke mix in deze vijf elementen. Je functioneert optimaal wanneer je daarin in balans bent.

Kosten

€ 415,-

Cursisten die de cursus opnieuw volgen krijgen 25% korting.

Cursisten die de vakantieweek in Frankrijk 2018 hebben gevolgd krijgen 10% korting.

De vijf elementen zijn bruikbare tools voor een doelgerichte, creatieve manier van masseren. Zo gebruik je andere grepen om iemand meer in zijn kracht te krijgen dan om hem te laten voelen wat loslaten is. In vijf dagen leer je de elementen met de bijhorende grepen goed te gebruiken en wordt de praktijk in relatie gebracht met de nodige theorie. Een unieke cursus voor de gevorderde masseur of als vervolg op de basiscursus Polariteitsmassage.

Je kunt deelnemen als je de basiscursus polariteitsmassage hebt gevolgd of elders een andere vergelijkbare cursus.

  • We leren elke les twee of drie elementen in hun werking te kennen.
  • we leren te werken met de overgangen en afwisselingen om zo iemand mee te nemen van het ene naar het andere element en de balans te herstellen.