Privacy wetgeving

Privacy wetgeving

Om aan de wettelijke wetgeving te voldoen, geven we hier aan hoe Balans en Reflectie omgaat met persoonsgegevens van cliënten en cursisten.

Gegevens van cliënten

 • De persoonsgegevens van cliënten verkrijgen we door middel van een intakeformulier en worden aangevuld met verslagen van de sessies.
 • Deze gegevens zijn nodig om de therapie aan te laten sluiten op de hulpvraag van de cliënt.
 • Al deze gegevens worden bewaar op een beveiligde computer in een afgesloten kantoor.
 • De gegevens zijn opgeslagen in een digitale documentenmap die alleen kan worden ingezien door Marijn van der Vegt.
 • Alle persoonsgegevens en verslagen van de sessies worden vijf jaar bewaard. Daarna worden de bestanden verwijderd.
 • In die periode zijn de gegevens alleen door de cliënt opvraagbaar .

 

 

Gegevens van cursisten

 • Van cursisten bewaren we de naam- en contactgegevens gekoppeld aan informatie over de gevolgde cursussen.
 • Zeven jaar na het afronden van jouw laatst gevolgde cursus worden al deze gegevens uit het bestand verwijderd.
 • De gegevens worden bewaard om gerichte informatie te sturen over vervolgcursussen. Dit gebeurt drie tot vier maal per jaar. Je kunt je hiervoor altijd uitschrijven.
 • Alle gegevens worden bewaard op een beveiligde PC in een afgesloten kantoor.
 • De gegevens worden alleen door Balans en Reflectie gebruikt en niet doorgegeven aan derden.
 • Gegevens die we krijgen over website bezoek en het openen van nieuwsbrieven gebruiken wij als feedback op de door ons gestuurde informatie.