Polariteitsprincipe

Balans is een beweging, een ontwikkeling tussen twee polen

De balans tussen winnen en verliezen ligt in het moment dat je beiden met evenveel plezier doet..

Spanningsvelden

Uitgangspunt van mijn werk is het polariteitprincipe. Het is een gedachtegang die je al terugvindt in vele oude culturen, onder andere in de Tao (Chinese) en Veda (Indische) maar ook in het christendom.

Een polariteit is een spanningsveld van twee aspecten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zoals koud en warm, geven en ontvangen, vasthouden en loslaten. Op het moment dat er geen vloeiende beweging meer is, ontstaat er een beleving van het een of het ander. Je probeert onbewust de beweging tussen die tegenstellingen te stoppen en fixeert je op een van de twee. Dit geeft spanning. Als je bijvoorbeeld bang bent, verlang je naar veiligheid. Hoe groter de angst des te meer je dat wat je veiligheid geeft in stand wilt houden.

Zo ook met:

  • Geven en ontvangen.
  • Denken en voelen
  • Controle en overgave
  • Vertrouwen en argwaan

De positieve of negatieve waarden ontstaan vooral door de angst die jij erin opbouwt. De behoefte om het een te behouden en daarmee de angst het andere uit je leven weg te houden.

Soms speelt zo’n spanningsveld tijdelijk, andere polariteiten blijven een leven lang een spanningsveld. Inzicht en ervaring helpen je om de spanning te verminderen en de verbinding tot stand te brengen.

Het werken met polariteiten is een praktisch middel om inzicht te krijgen in de innerlijke conflicten.