Polariteitsmassage in Notendop

Pas dit toe in elke Polariteitsmassage

Deze aanwijzingen geven in notendop op een praktische manier de essentie weer van de Polariteitsmassage. Pas dit steeds weer in elke massage toe.

Polariteitsprincipes

1. Aandacht brengen naar het lichaam.

de massage helpt je om je lichaam meer te voelen. Je voelt je lichaam nu samen met je gedachten, gevoelens, met dat wat bewust en onbewust in je is. Zo brengt het lichaam, voelen, geest en ziel weer samen. Spanning haalt deze juist uit elkaar.

2. Je doel van een massage greep is dus het lichaam te laten voelen. Wissel hiervoor af in satvische aanraking (licht en oppervlakkig), rajastische aanraking (stimulerend), en tamastische aanraking (langzaam de diepte in en de grens opzoeken).

3. Raak zo aan dat er tijd en aandacht ontstaat voor beleving. Vaak is het effect van het gebruik van teveel kracht, een lichaam dat zich sluit. Te zachte aanraking kan ook bedreigend zijn. Een juiste aanraking opent de gewaarwording.

4. Polariteitsmassage is een massage die energie in beweging zet. Dit gaat verder dan alleen leren ontspannen. Ontspannen kan neigen naar een soort van afwezig zijn, waarbij je de energie weglaat vloeien. Gespannen zijn betekent de energie teveel vasthouden. In beide gevallen valt de beweging juist weg.

5. Zorg voor een bewust en ontspannen ademhaling, die helpt je energie in beweging te brengen en te houden. Bewust en ontspannen ademen is een lastige combinatie. Bewust gaat snel samen met je best doen en dat is een inspanning. Oefen jezelf daar langzaam in, stel je eisen niet te hoog.

In situaties waarin we spanning opbouwen gaat dit samen met een ademhaling die we klein en krap houden. In het loslaten van spanning is het daarom van belang dit adempatroon te verruimen en vergroten.

6. Polariteitsmassage maakt huid-, spier-, orgaanweefsel open om energie te kunnen laten stromen. Polariteitsmassage helpt de energie zelf ook te stromen. Aan de ademhaling zie je of de energie stroomt.

7. Werk afwisselend.

werk steeds met een afwisseling tussen:

Wachten en doen, Snel en langzaam, Licht en stevig , Oppervlakkig en diep, Energetisch en fysiek.

Wisselingen houden zowel jou als de cliënt alert en maken verbinding tussen tegengesteldheden.

8. Werk met twee handen die samen iets doen.

9. Vraag jezelf regelmatig af: ‘wat doe ik, wat is de bedoeling hiervan, wat wil ik hiermee’. Ontvang ook massages om dat te ontdekken.